Festschrift für den Historiker Dr. Ulrich Lins zum 75. Geburtstag

Am 4. August 2018 beging unser langjähriges Mitglied Ulrich Lins seinen 75. Geburtstag. Ulrich Lins hat sich durch seine Werke zur Geschichte des Esperanto große Verdienste erworben. Sein Hauptwerk ist das Buch „La Danĝera Lingvo“ (Die gefährliche Sprache) (1988) über die Verfolgung von Esperanto-Sprechern unter Hitler und Stalin, das in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Kürzlich erschien eine von Humphrey Tonkin übertragene englische Ausgabe auf der Grundlage der 2016 überarbeiteten Fassung.

Aus Anlass des Geburtstages erschien eine 710-seitige Festschrift mit 32 Beiträgen, die sich vor allem mit Aspekten der Geschichte des Esperanto beschäftigen, an der auch einige GIL-Mitglieder mitgewirkt haben (vgl. Inhaltsverzeichnis):

En la mondon venis nova lingvo. Festlibro por la 75-jariĝo de Ulrich Lins. Eldonita de Hitosi Gotoo, Goro Christoph Kimura kaj José Antonio Vergara. New York: Mondial.

Cover der Festschrift Lins

Inhaltsverzeichnis:

Gotoo Hitosi: Enkonduko: Pri D-ro Ulrich Lins, kun speciala atento al lia ligo kun Japanio en fruaj jaroj

Renato Corsetti: Esperanto: lingvo nur principe ĝena por kapitalistoj kaj imperiistoj

Nikola Rašić: Ĉu vere danĝera lingvo? – Ulrich Lins kaj la historio de la futuro

Christian Lavarenne: Ĉu lingvo danĝera por la aliaj ? La enigmo de la „ŝtelista lingvo“

Paul Signoret: Lingvo danĝera, ĉu ankaŭ por ne- aŭ mal-samideanoj? aŭ: Ĉu daŭre nia standardo restas „de sangverŝoj pura“?

Thomas Bormann: La danĝeraj lingvo-uzantoj – kiel la sekreta servo de GDR observis esperantistojn

Ján Vajs: Slovakaj esperantistoj kaj ŝtata sekreta polico dum socialismo

Vladimir Samodaj: Esperanto-movado en Soveta Unio en la dua duono de la 20-a jarcento

Carlo Minnaja: Germanoj kaj japanoj en la unuaj tridek jaroj de la lingvaj institucioj

Davide Astori: Giovanni Peterlongo, la Trenta esperantista urbestro

Bernhard Tuider: „Kiel vi vidas, via incito je lerni Esperanton ne estis vana.“ Alfred Hermann Fried (1864-1921) kaj lia rilato al Esperanto

José Antonio del Barrio: Serĉe de la valizo de Mangada

Ziko van Dijk: Stettler kaj Jakob – antisemitoj en la koro de UEA

Usui Hiroyuki: Esperanto por Kita Ikki: ĉu unu el la paradoksoj de homo paradoksa?

Tanaka Kacuhiko: La sovetia lingvistiko kaj esperantisto Oosima Yosio

Fritz Wollenberg: La kuraĝulo el Neuruppin. Ludwig Schödl – elstara germana esperantisto kaj pedagogo kun civitana kuraĝo

Kimura Goro Christoph: Isiga Osamu – kristana esperantisto kiu proponis „Orientan Esperanton“, tradukis Lagerlöf kaj rifuzis militservi

Bernd Krause: La „Kvina“ de Chautauqua – Kronologio de universala kongreso, kiu neniam okazis

Javier Alcalde: Tri Esperantaj projektoj de Silvio Gesell

Geoffrey Greatrex: Imperiestroj kaj orientaj militkampanjoj 

So Gilsu: Azia movado en la komenco (1965~1995)

Heidi Goes: Influo de politikaj cirkonstancoj je la Esperanto-movado en Indonezio

Mikaelo Bronŝtejn: Stratnomoj kun rilato al Esperanto en Kazano (Tatarstano)

Guilherme Fians: La Kosmopolito kaj la Aliulo: Historiaj konsideroj pri diferenco kaj diverseco laŭ la vidpunkto de esperantistoj

Leif Nordenstorm: Leo Tolstoj kaj lia influo al la idearo de Esperanta komunumo

Hektor Alos i Font: Esperantistoj kaj lingva kaj nacia emancipiĝo antaŭ la Dua mondmilito

Humphrey Tonkin: Esperanto kaj monda literaturo

Kadoja Hidenori: Sociolingvistika Lokigo de Esperanto – de lingva rajto al informogarantio

Miroslav Malovec: Pri prestiĝo de lingvoj

Jens Stengaard Larsen: La lingvokritiko de Frederik Dreier

Věra Barandovská-Frank: Conlangs: ĉu studobjekto de interlingvistiko?

Gonçalo Neves: Japanio kaj la latina

Bibliografio de Ulrich Lins

Indekso de personaj nomoj


Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter: